VIRGO さんの作品

C/2013V3 Nevski  (12/10)
C/2013V3 Nevski (12/10)
VIRGO
C/2013V3 Nevski  (12/07)
C/2013V3 Nevski  (12/07)
VIRGO
154P/Brewington(2013)  (12/07)
154P/Brewington(2013) (12/07)
VIRGO
C/2013R1 Lovejoy (11/30)
C/2013R1 Lovejoy (11/30)
VIRGO
154P/Brewington (11/29)
154P/Brewington (11/29)
VIRGO
C/2012X1・LINEAR (11/07)
C/2012X1・LINEAR (11/07)
VIRGO
C/2012S1・ISON (11/07)
C/2012S1・ISON (11/07)
VIRGO
2P/Encke (11/07)
2P/Encke (11/07)
VIRGO
C/2013R1 Lovejoy (11/07)
C/2013R1 Lovejoy (11/07)
VIRGO
NovaDel 2013 (10/30)
NovaDel 2013 (10/30)
VIRGO
C/2013R1 Lovejoy (10/27)
C/2013R1 Lovejoy (10/27)
VIRGO
Nova Del 2013 (10/06)
Nova Del 2013 (10/06)
VIRGO
C/2011L4 PanSTARRS (04/12)
C/2011L4 PanSTARRS (04/12)
VIRGO
C/2011L4 PanSTARRS (04/03)
C/2011L4 PanSTARRS (04/03)
VIRGO
C/2011L4 PanSTARRS (04/03)
C/2011L4 PanSTARRS (04/03)
VIRGO
NEO 2012DA14 (02/15)
NEO 2012DA14 (02/15)
VIRGO
C/2012F6 Lemmon (01/07)
C/2012F6 Lemmon (01/07)
VIRGO
C/2012K5 LINEAR (12/13)
C/2012K5 LINEAR (12/13)
VIRGO
C/2012K5 LINEAR (11/24)
C/2012K5 LINEAR (11/24)
VIRGO
168P/Hergenrother (11/09)
168P/Hergenrother (11/09)
VIRGO
168P/Hergenrother (10/20)
168P/Hergenrother (10/20)
VIRGO
168P/Hergenrother (10/9)
168P/Hergenrother (10/9)
VIRGO
M33
M33
VIRGO
PR