shoji_higashioka12P/Pons-Brooks 01/27

*

#104057
2024年1月27日 18時26分0秒 露出 30分
ISO1600 直焦点 30秒×60枚
高知県安芸市
カメラ:ペンタックス K‐70
754mm
SI9にてメトカーフコンポジット、画像調整