shoji_higashioka12P/Pons-Brooks 1/14

*

#103679
2024年1月14日 18時50分0秒 露出 20分
ISO3200 直焦点 30秒×40枚
高知県安芸市
カメラ:ペンタックス K‐70
754mm
SI9にてメトカーフコンポジット、画像調整