tsugu さんの作品

2020火星
2020火星
tsugu
土星
土星
tsugu
木星
木星
tsugu
上弦の月
上弦の月
tsugu
マルカリアンチェーン
マルカリアンチェーン
tsugu
3月8日岩本彗星 (C/2018 Y1)
3月8日岩本彗星 (C/2018 Y1)
tsugu
12/25 ウィルタネン彗星(46P)
12/25 ウィルタネン彗星(46P)
tsugu
M45
M45
tsugu
12/8 ウィルタネン彗星(46P)
12/8 ウィルタネン彗星(46P)
tsugu
金星
金星
tsugu
二重星団 h_χ
二重星団 h_χ
tsugu
ウィルタネン彗星(46P)
ウィルタネン彗星(46P)
tsugu
北アメリカ星雲
北アメリカ星雲
tsugu
火星
火星
tsugu
21P ジャコビニ・チンナー彗星とバラ星雲
21P ジャコビニ・チンナー彗星とバラ星雲
tsugu
21P(ジャコビニ・チンナー彗星)
21P(ジャコビニ・チンナー彗星)
tsugu
21P(ジャコビニ・チンナー彗星)
21P(ジャコビニ・チンナー彗星)
tsugu
M13
M13
tsugu
M51
M51
tsugu
M82
M82
tsugu
M81
M81
tsugu
月齢7.8
月齢7.8
tsugu
M65 M66 NGC3628
M65 M66 NGC3628
tsugu
PR