aibou さんの作品 Web

IC4592(青い馬頭星雲)
IC4592(青い馬頭星雲)
aibou
アンタレス付近
アンタレス付近
aibou
NGC4490(まゆ銀河)
NGC4490(まゆ銀河)
aibou
NGC4449
NGC4449
aibou
左からNGC3169+NGC3166+NGC3165(ちっちゃいやつ)ろくぶんぎ座の銀河
左からNGC3169+NGC3166+NGC3165(ちっちゃいやつ)ろくぶんぎ座の銀河
aibou
NGC4244(銀の針銀河)
NGC4244(銀の針銀河)
aibou
Sh2-264(エンゼルフィッシュ星雲)
Sh2-264(エンゼルフィッシュ星雲)
aibou
クエスチョンマーク星雲
クエスチョンマーク星雲
aibou
NGC2359(トールの兜星雲)
NGC2359(トールの兜星雲)
aibou
NGC1491
NGC1491
aibou
NGC1333
NGC1333
aibou
かもめ星雲
かもめ星雲
aibou
IC2118(魔女の横顔星雲)
IC2118(魔女の横顔星雲)
aibou
IC348(散開星団)+IC1985(反射星雲)
IC348(散開星団)+IC1985(反射星雲)
aibou
300mm横画角の馬頭星雲と燃える木
300mm横画角の馬頭星雲と燃える木
aibou
散開星団NGC6520と暗黒星雲B86
散開星団NGC6520と暗黒星雲B86
aibou
IC4628(えび星雲)
IC4628(えび星雲)
aibou
NGC1499(カリフォルニア星雲)
NGC1499(カリフォルニア星雲)
aibou
NGC2174(モンキー星雲)
NGC2174(モンキー星雲)
aibou
M31(アンドロメダ銀河)
M31(アンドロメダ銀河)
aibou
NGC7741
NGC7741
aibou
NGC7814(小さなソンブレロ銀河)
NGC7814(小さなソンブレロ銀河)
aibou
IC1396(Sh2-131)
IC1396(Sh2-131)
aibou
PR